Cookies en Algemene Voorwaarden


Introductie
Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud en advertenties voor de website aan te passen en te verbeteren. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies) en af te zien van verder gebruik van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, hun doel en welke derde partijen er toegang toe hebben.

Cookies
De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat op uw computer, mobiel of ander apparaat wordt opgeslagen. Dit is om uw apparaat te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies kunnen geen kwaadaardige code bevatten, zoals een virus.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie instructies: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties voor u minder relevant worden en vaker verschijnen. Ook loop je het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er ontoegankelijke content is.

De website bevat cookies van derde partijen, waaronder:

Google
Facebook / Instagram
Bing
Persoonlijke Informatie

Algemeen
Persoonlijke informatie is allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan jou kan worden gekoppeld. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij dergelijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door algemene toegang tot inhoud, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, of anderszins diensten gebruikt of aankopen doet via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende type informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt (interesses). Voor zover u hier zelf expliciet toestemming voor geeft en de gegevens zelf invult, worden de volgende gegevens ook verwerkt: naam, telefoonnummer, e-mail, adres en IP. Dit gebeurt meestal in combinatie met aanvraagformulieren.

Beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw informatie per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of bekend wordt gemaakt aan onbevoegde personen, misbruikt of anderszins wordt verwerkt in strijd met de wet.

Het doel
Informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren, daarnaast gebruiken we de informatie om onze advertenties, diensten en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn
Informatie wordt bewaard voor de wettelijk toegestane periode en wij verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond van opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek te specificeren voor wanneer informatie wordt verwijderd.

Openbaarmaking van informatie
Gegevens over uw website gebruik, welke advertenties u ontvangt en eventueel kliks, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, enz. worden doorgegeven aan derden voor zover deze informatie bekend is. U kunt zien welke derde partijen betrokken zijn in het gedeelte over "Cookies" hierboven. De informatie wordt gebruikt om advertenties te personaliseren.

Ook voor de opslag en verwerking van gegevens maken wij gebruik van een aantal derde partijen. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail, etc. vindt alleen plaats als u uw toestemming geeft. We gebruiken alleen gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende kunnen beschermen.


Inzicht en klachten
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt uw toestemming voor de verwerking van informatie over u ook intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: contact@athenas.nl. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder
De website is eigendom van en wordt beheerd door:

Athenas
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht
Telefoon: +31 (0)30 80 80 884
Email: 
contact@athenas.nl